Ściany piwnic i podłogi

Ściany piwnic i podłogi
INFORMACJE OGÓLNE


Termin "izolacja obwodowa" odnosi się do izolacji termicznej otaczającej od zewnątrz powierzchnie przegród (ścian i podłóg) stykających się bezpośrednio z gruntem. Coraz częściej wykorzystuje się do celów użytkowych przestrzenie budynku ograniczone przegrodami stykającymi się bezpośrednio z gruntem. Rosnące koszty budowy oraz koszty terenu zmuszają inwestorów budowlanych, a także architektów do projektowania obiektów, których pomieszczenia stykające się bezpośrednio z gruntem stanowią cenną i przydatną powierzchnię użytkową i/lub mieszkalną. W celu uzyskania przyjemnej atmosfery w pomieszczeniach, ograniczenia zużycia energii i zapobieżenia kondensacji, np. na skutek występowania wód gruntowych, pomieszczenia takie muszą być izolowane termicznie. Obwodowa izolacja termiczna ścian piwnic układana na zewnątrz warstwy izolacji przeciwwodnej stanowi ciągłą, wolną od mostków termicznych, warstwę otaczającą bryłę budowli i dodatkowo chroni warstwę izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Również w przypadku stykających się z gruntem ścian pomieszczeń nieogrzewanych izolacja termiczna spełnia pożyteczną rolę.

W przypadku przyszłej zmiany funkcji takiego pomieszczenia można uzyskać komfort i sprawność energetyczną bez konieczności wykonania dodatkowych prac izolacyjnych.


RODZAJE PŁYT


Do izolacji obwodowej stosowane są następujące płyty RAVATHERM XPS:
Izolacja i ochrona ścian piwnic lub izolacja pod płytą fundamentową: RAVATHERM XPS 300 SL (dawniej ROOFMATE SL), RAVATHERM XPS 500 SL (dawniej FLOORMATE 500) i RAVATHERM XPS 700 SL (dawniej FLOORMATE 700)
Izolacja, ochrona i drenaż ścian piwnic: RAVATHERM XPS 300 SL (dawniej ROOFMATE SL)

Maksymalna głębokość instalacji zależy od obciążeń mechanicznych: naprężenia ściskające nie powinny przekroczyć wytrzymałości mechanicznej na ściskanie płyt izolacyjnych pod obciążeniem długotrwałym. Płyty RAVATHERM zapewniają wystarczającą wydajność odwadniania do głębokości 8 m.

WŁAŚCIWOŚCI


Płyty termoizolacyjne, stosowane na powierzchniach bezpośrednio stykających się z gruntem, muszą wykazywać się specjalnymi właściwościami, ponieważ izolacja jest przez cały czas poddana działaniu szkodliwego wpływu wilgoci oraz parcia gruntu i wód gruntowych. Dzięki zamkniętej, jednorodnej strukturze komórkowej, uzyskiwanej w procesie ekstrudowania, płyty termoizolacyjne RAVATHERM XPS przez cały czas zachowują swoje właściwości. W wolno stojącym budynku jednorodzinnym przegrody ogrzewanych piwnic, stykające się z gruntem, odpowiadają za około 20% całkowitych strat ciepła.

Właściwości termoizolacyjne, ilekroć zostaną poddane działaniu wilgoci (wilgotne płyty podłogowe, woda przeciekowa, woda geologiczna, woda gruntowa) i intensywnym obciążeniom mechanicznym, nie ulegają zmianie. Właściwości płyt RAVATHERM z ekstrudowanego polistyrenu są następujące:
dobra i niezmienna izolacyjność termiczna,
niewrażliwość na działanie wilgoci,
duża odporność na przenikanie pary wodnej
duża wytrzymałość na ściskanie,
duża wartość modułu sprężystości,
odporność na gnicie,
odporność na zamarzanie - odmarzanie,
odporność na kwasy humusowe,
stabilność wymiarowa,
łatwość i szybkość obróbki, możliwość instalacji w prawie każdych warunkach pogodowych.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


Poniżej przygotowano szczegółowe informacje w plikach PDF, w których opisano rozwiązania na bazie płyt STYROFOAM (aktualnie w sprzedaży RAVATHERM XPS - produkt o tych samych parametrach, produkowany w fabryce przejętej od firmy DOW), przeznaczone do izolacji poziomych i pionowych przegród budynku stykających się z gruntem oraz metody izolacji podłóg (z izolacją instalowaną pod i nad płytą podłogową).


1. Izolacja części budynku położonych poniżej poziomu gruntu [plik PDF]
2. Izolacja ścian piwnic w warunkach normalnej wilgotności gruntu [plik PDF]
3. Izolacja ścian piwnic z zintegrowanym drenażem [plik PDF]
4. Izolacja ścian piwnic w warunkach występowania wody gruntowej pod ciśnieniem [plik PDF]
5. Izolacja pod płytą podłogową [plik PDF]
6. Izolacja termiczna dróg i szlaków kolejowych [plik PDF]
7. Izolacja cokołów [plik PDF]
8. Izolacja nad płytą podłogową [plik PDF]
9. Izolacja podłów chłodni [plik PDF]
10. Uwagi dodatkowe od producenta [plik PDF]
11. Dane techniczne [plik PDF]


Brak produktów w kategorii.