Regulamin


Koszty i szczegóły  wysyłki------>>>Patrz Wysyłka w sekcji Informacje


 


1. Postanowienia ogólne


Sklep www.elja.pl jest obsługiwany przez firmę P.P.R.H.i U. ELJA Sp. z o. o. z siedzibą przy:


ul. Brochowska 4, 52-019 Wrocław. Firma jest zarejestrowana pod nr NIP: 897-001-22-61 REGON: 006326820.
2. Dokonywanie zakupów


2.1. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W  przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, firma uprawniona jest do unieważnienia złożonego zamówienia.


2.2. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.


2.3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


2.4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Umowa kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Zamawiającego na liście przewozowym przesyłki.


2.5. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową.


2.6. Możliwe jest odstąpienie od zamówienia w przypadku:


-brak towaru u dostawcy


-zmiany ceny niezależnie od sklepu przed przyjęciem zamówienia do realizacji


Zamawiający będzie niezwłocznie powiadomiony (droga telefoniczną lub e-mailową) o zaistniałej sytuacji. Firma zwróci wpłaconą kwotę na wskazane konto w terminie do 3 dni roboczych.


2.7. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.


2.8. Dokładamy wszelkich starań, aby opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne odstępstwa w parametrach oraz ich nagłą zmianę przez producenta. Stany magazynowe widoczne w sklepie internetowym nie muszą być zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.


2.9. Do każdej transakcji firma wystawia fakturę VAT.


 


3. Realizacja zamówienia i dostawa


3.1. Złożone zamówienia rozpatrywane są najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu zakupu przez Zamawiającego na stronie sklepu. Zamówienie musi być potwierdzone przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 3.2.


3.2. W zależności od wybranej formy transportu z pkt 3.5, potwierdzenie zamówienia przez Klienta oznacza, że:


3.2.1 dla formy: odbiór osobisty - do Zamawiającego zostaje wysłany e-mail ze wszystkimi informacjami o zamówieniu. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień niepotwierdzonych(potwierdzenia należy dokona drogą telefoniczną bądź emailową).


3.2.2 dla formy: kurier lub transport firmowy - uregulowanie płatności w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia w kwocie odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, dla których nie przelano odpowiedniej kwoty w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.


3.3. Po potwierdzeniu zamówienia nie można go już modyfikować.


3.4. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych od zakupu w sklepie w zależności od dostępności towaru. Sklep niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.


3.5. Istnieją trzy formy odbioru towaru: 1.wysyłka kurierem Siódemka, 2.odbiór osobisty, 3.transport firmowy.


3.5.1. Kurierem Siódemka wysyłamy tylko zamówienia opłacone. Zamówienie musi być małogabarytowe tzn. nie może zawierać produktów długich lub ciężkich. Do takich należą: rynny i rury, produkty z działów izolacje cieplne/akustyczne oraz folie paroprzepuszczalne.


3.5.2. Każde zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie firmy. Zamówienie musi być potwierdzone przez sklep, a termin odbioru musi być umówiony.


3.5.3. Warunkiem skorzystania z transportu firmowego jest złożenie zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1000 zł brutto. W ramach tej opcji dostawy sklep dowozi całe zamówienie(bez względu na gabaryty) własnym samochodem na swój koszt. Z opcji transport firmowy można skorzystać jedynie wtedy, gdy miejsce dowozu zamówienia znajduje się na fioletowym obszarze na mapce umieszczone w sekcji wysyłka.
Mapka "Zasięg" dostępna jest również tutaj.


 


4. Zwroty i reklamacje


4.1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, informując o tym sklep w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania towaru.


Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego. Powinna być dobrze zabezpieczona tak, aby nie doszło do jej uszkodzenia podczas transportu. Za wszelkie uszkodzenia produktu powstałe podczas transportu odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Tym samym odmawiamy prawa do zwrotu towaru uszkodzonego (lub z uszkodzonym opakowaniem, uniemożliwiającym dalszą odsprzedaż towaru). Towar uszkodzony podczas transportu zostanie zwrócony do Zamawiającego.


Przesyłka nie może być "za pobraniem"


4.2. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę VAT.


4.3. Zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto.


 


5. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe


5.1. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego przy zakupie/rejestracji równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: elja@elja.pl. Firma Elja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?O ochronie danych osobowych".


5.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.