Dachy płaskie i tarasy

Dachy płaskie i tarasy
INFORMACJE OGÓLNE


Własności użytkowe i trwałość dachów płaskich zależą od wielu czynników, w tym od umiejscowienia warstw izolacji przeciwwodnej i cieplnej. Na dachach płaskich, o tradycyjnej konstrukcji, izolacja termiczna położona jest pod warstwą izolacji przeciwwodnej i nad dachową płytą konstrukcyjną, co sprawia, że warstwa izolacji przeciwwodnej jest odizolowana cieplnie od reszty konstrukcji dachu i narażona jest na duże wahania temperatury, co w konsekwencji zwiększa ryzyko przedwczesnego zniszczenia. Ponadto pomiędzy płytą konstrukcyjną i warstwą izolacji cieplnej wymagane jest zastosowanie warstwy paroszczelnej, aby uniknąć kondensacji pary wodnej i tworzenia się pęcherzy pod warstwą izolacji przeciwwodnej. Koncepcja dachu w systemie odwróconym rozwiązuje powyższe problemy. Umieszczenie warstwy izolacji termicznej ponad warstwą izolacji przeciwwodnej powoduje, iż izolacja przeciwwodna pracuje w stałej temperaturze, zbliżonej do temperatury wnętrza i jest zabezpieczona przed uszkodzeniami. Wszystko to wywiera pozytywny wpływ na przewidywaną trwałość dachu.


ZALETY


Warstwa izolacji termicznej chroni warstwę izolacji przeciwwodnej przed:

dużymi zmianami temperatur (porównanie różnych systemów pokazuje, jak niewielkie naprężenia cieplne występują w warstwie izolacji przeciwwodnej w dachach w systemie odwróconym),
pogorszeniem właściwości na skutek wpływu warunków atmosferycznych,
niszczącym działaniem promieniowania UV,
uszkodzeniami mechanicznymi podczas budowy, eksploatacji i konserwacji,
tworzeniem się pęcherzy pod warstwą izolacji przeciwwodnej.


WŁAŚCIWOŚCI


Płyty RAVATHERM XPS 300 SL, 500 SL i 700 SL (dawniej ROOFMATE SL, FLOORMATE 500 i 700) wykonane z ekstrudowanej pianki, spełniają wszystkie wymagania stawiane skutecznej izolacji termicznej w dachach w systemie odwróconym dzięki korzystnym właściwościom produktu, takim jak:
zamknięta, jednorodna struktura komórkowa,
niezmiennie wysoka izolacyjność termiczna,
pomijalnie niska nasiąkliwosć,
odporność na cykle zamarzania - rozmarzania,
duża wytrzymałość na ściskanie,
odporność na gnicie.

RODZAJE PŁYT


Powyższe właściwości są charakterystyczne dla płyt RAVATHERM XPS 300 SL, 500SL i 700SL. Na dachy w systemie odwróconym stosowane są następujące wyroby:

Dachy w systemie odwróconym z dociążającą warstwą żwirową, tarasy i dachy zielone RAVATHERM 300 SL
Dachy w systemie odwróconym poddane działaniu dużych obciążeń i obciążeń od ruchu pojazdów: RAVATHERM 500 SL i RAVATHERM 700 SL

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


Poniżej przygotowano szczegółowe informacje w plikach PDF, w których opisano metodę izolacji termicznej dachów płaskich w systemie odwróconym, z zastosowaniem płyt izolacyjnych z niebieskiego ekstrudowanego polistyrenu STYROFOAM firmy DOW (aktualnie w sprzedaży RAVATHERM XPS - produkt o tych samych parametrach, produkowany w fabryce przejętej od firmy DOW).

1. Zasada pracy dachu w systemie odwróconym [plik PDF]
2. Dach w systemie odwróconym z dociążającą warstwą żwirową [plik PDF]
3. Dach zielony w systemie odwróconym [plik PDF]
4. Taras w systemie dachu odwróconego [plik PDF]
5. Parkingi dachowe [plik PDF]
6. Renowacja dachów płaskich [plik PDF]
7. Dane techniczne [plik PDF]
8. Uwagi dodatkowe od producenta [plik PDF]


Brak produktów w kategorii.