Budynki rolnicze

Budynki rolnicze
INFORMACJE OGÓLNE


Nowoczesne metody gospodarki rolnej wymagają wydajnych pod względem zużycia energii budynków, w których można dokładnie kontrolować temperaturę i wilgotność powietrza. Skuteczna izolacja jest jednym z kluczowych elementów, które należy uwzględnić przy projektowaniu i wznoszeniu budynków, które mają:
zapewnić ekonomiczne przechowywanie płodów rolnych,
wydłużyć efektywny okres przechowywania płodów rolnych,
zapewnić optymalne środowisko dla zdrowego rozwoju żywego inwentarza,
zmniejszyć ryzyko narażania inwentarza żywego na duże zmiany temperatury minimalizując przyrosty ciepła w lecie i straty ciepła zimą.


WŁAŚCIWOŚCI


Niebieskie płyty z ekstrudowanego polistyrenu można stosować w różnych budynkach rolniczych dzięki doskonałym właściwościom płyt wynikającym z jednorodnej, zamkniętokomórkowej struktury. Ich właściwości są następujące:
niezmiennie niska przewodność cieplna,
niewrażliwość na działanie wilgoci,
mała przepuszczalność pary wodnej,
wysoka wytrzymałość na ściskanie i sztywność,
stabilność wymiarowa,
mały ciężar,
łatwość, czystość i szybkość obróbki,
odporność na gnicie,
odporność na większość agresywnych materiałów obecnych w budynkach inwentarskich, jak np. amoniak.

RODZAJE PŁYT


Rozwiązaniem na bazie RAVATHERM XPS, stosowanym w budynkach rolniczych do izolowania dachów, konstrukcji stropów i ścian, bez wykończenia lub z mechanicznie mocowaną okładziną są płyty RAVATHERM XPS 300 STG (dawniej AGMATE TG).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


Poniżej przygotowano szczegółowe informacje w plikach PDF, w których opisano sposób wykonywania izolacji termicznych magazynów płodów rolnych i budynków inwentarskich przy wykorzystaniu STYROFOAM - niebieskich płyt termoizolacyjnych firmy DOW (aktualnie w sprzedaży RAVATHERM XPS - produkt o tych samych parametrach, produkowany w fabryce przejętej od firmy DOW).

1. Klimat w budynkach inwentarskich [plik PDF]
2. Izolacja budynków rolniczych [plik PDF]
3. Czyszczenie, dezynfekcja [plik PDF]
4. Odporność na uszkodzenie przez szkodniki [plik PDF]
5. Dane techniczne [plik PDF]
6. Uwagi dodatkowe od producenta [plik PDF]


Brak produktów w kategorii.