IZOLACJE AKUSTYCZNE ETHAFOAM

IZOLACJE AKUSTYCZNE ETHAFOAM

IZOLACJA AKUSTYCZNA ETHAFOAM


Maty do izolacji akustycznej ETHAFOAM 222-E zostały zaprojektowane w celu ochrony przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych przez żelbetową konstrukcję stropu wykończonego warstwą wylewki betonowej, zarówno w obiektach nowych jak i poddawanych renowacji. Ich sprężystość jest zachowywana nawet wtedy, gdy mata jest poddana działaniu długotrwałych obciążeń, a elastyczność i łatwość obróbki gwarantują prostą i efektywną instalację. Prawidłowo zainstalowane maty dają dobry efekt już przy użyciu jednej 5 mm warstwy.

WSKAŹNIKI POPRAWY IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ STROPU:

podłogi pływające z matą grubości 5 mm -?Lw = 19 dB
podłogi pływające z dwiema warstwami maty gr. 5 mm -?Lw = 22 dB


MATERIAŁ

Maty ETHAFOAM wykonane są z ekstrudowanej pianki polietylenowej. Jest to produkt charakteryzujący się zamkniętokomórkową budową oraz dużą elastycznością

WYMIARY

Maty ETHAFOAM są dostarczane w rolkach o szerokości 1500 mm i długości 75 m. Grubość maty wynosi 5 mm

WŁAŚCIWOŚCI

zakres temperatur stosowania -40°C do +60°C,
pomijalnie niska nasiąkliwość i zerowa kapilarność,
odporność na działanie czynników chemicznych (oprócz silnie utleniających),
nie stanowi pożywienia dla zwierząt,
niewrażliwość na działanie insektów i korozję biologiczną,
degradacja materiału może nastąpić jedynie wtedy, gdy będzie on przez dłuższy czas wystawiony na działanie promieniowania ultrafioletowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Podane dane pochodzą z badań laboratoryjnych firmy Dow.

Właściwości
Norma
Wynik
Naprężenia ściskające DIN 53577 15kN/m2 przy 10% odkształceniu
35 kN/m2 przy 25% odkształceniu
50kN/m2 przy 50% odkształceniu
Zdolności sprężystego odkształcenia DIN 53577 Mata poddana przez 22 godziny obciążeniu wywołującemu odkształcenie 50% w temperaturze 23°C odzyskała po 24 godzinach 85% swojej pierwotnej grubości
Gęstość . Min 30 kg/m3
Wytrzymałość na
rozerwanie
DIN 535771 1,2 Nmm w kierunku mniejszej wytrzymałości
Nasiąkliwość wodą ASTM
C-272-53
< 0,5% przy badaniu poprzez całkowite zanurzenie przez 24h
Odporność na
przenikanie pary wodnej
BS 3177:1959 Przenikalność pary: 39/m2 przez 24h (odporność na przenikanie pary 52 MNs/g)


METODY INSTALACJI


Powierzchnia stropu żelbetowego powinna być wypoziomowana i gładka a wszelkie ostre cząstki powinny być z niej usunięte aby zapobiec formowaniu się mostków akustycznych pomiędzy stropem a posadzką na skutek uszkodzenia warstwy elastycznej. Wadliwie wykonany strop z nierównościami i wystającymi zeń ostrymi cząsteczkami powinien być zatarty na gładko lub wyrównany warstwą piaskowo-cementową, lub też na stropie należy ułożyć dodatkową warstwę Ethafoam.

Mały Ethafoam222-E powinny być luźno ułożone bezpośrednio na stronie a krawędzie powinny zachodzić na siebie na szerokość 100 mm i być sklejone taśmą. To uchroni przed przedostawaniem się betonu w trakcie wykonania posadzki oraz przed przesuwaniem się mat. Materiał jest łatwy w obróbce i może być cięty przy użyciu zwykłego noża. Miejsca uszkodzone w czasie instalacji powinny być naprawione aby zapobiec tworzeniu się mostków akustycznych.

DANE KONSTRUKCYJNE


Przedstawione rysunki detali dają ogólne wskazówki odnośnie stosowania mat Ethafoam 222-E w podłogach i mają jedynie charakter pomocniczy. Maty powinny być zawsze układane z 10 cm zakładem.


Rysunek 1Aby zapobiec tworzeniu się mostków akustycznych na styku posadzka - ściana należy wywinąć matę Ethafoam 222-E na odpowiednią wysokość.Rysunek 2Jeżeli ściana pomieszczenia została już otynkowana wtedy przed rozpoczęciem wylewania posadzki należy na styku ściana-podłoga zainstalować uszczelkę tak aby można było łatwo wywinąć matę Ethafoam.Rysunek 3


Jeżeli nad zasadniczym stropem żelbetowym umieszczone są instalacje, powinny być one dobrze zamocowane do stropu i przykryte warstwą zaprawy cementowej, która stanowić będzie dobre podłoże dla maty Ethafoam 222-E ułożonej powyżej. Należy wziąć pod uwagę, iż niezależnie od grubości warstwy posadzki nad tego typu instalacjami, prawdopodobieństwo wystąpienia spękań w tych miejscach jest większa niż w innych.


Ethafoam 2222

Ethafoam 2222

IZOLACJA AKUSTYCZNA ETHAFOAM Maty do izolacji akustycznej ETHAFOAM 222-E zostały zaprojektowane w c..

1 176,50 zł Netto: 956,50 zł

Wyświetlanie 1 do 1 z 1 (1 stron)