Dachy płaskie i tarasy

Dachy płaskie i tarasy
INFORMACJE OGÓLNE - DACH PŁASKI


Płyty PIR POWERDECK oraz EUROTHANE stosowane, jako termoizolacja dachów płaskich, doskonale sprawdzają się na różnorodnych podłożach - betonowym, stalowym oraz drewnianym.

Płyty PIR, jako udoskonalona wersja poliuretanu, stosowane są głównie ze względu na:

 • doskonałą wartość izolacyjną lambda d (?d), która waha się pomiędzy 0,023 W/mK i 0,028 W/mK d w zależności od wybranego produktu;
 • doskonałą odporność na odkształcenia;
 • trwałość;
 • stabilność wymiarową;
 • dużą odporność na obciążenie wiatrem;
 • mały ciężar;
 • łatwość obróbki;
 • kompatybilność z różnymi membranami wodoszczelnymi;
 • różnorodność dostępnych wymiarów;
 • dostępność na rynku;
 • bardzo stabilną cenę.


Płyty PIR POWERDECK oraz EUROTHANE pokryte są obustronnie okładzinami, których właściwości uzależnione są od zastosowania materiału.

Prawidłowy dobór płyty izolacyjnej PIR POWERDECK lub EUROTHANE (pokrycia) czyni zbędnym użycie warstw rozdzielających w niektórych systemach dachowych oraz umożliwia zastosowanie płyt o większych wymiarach.

W przypadkach, kiedy płyty montowane są do powierzchni nośnej dachu metodą klejenia, zwykle stosuje się płyty o mniejszych rozmiarach (600 x 1200 mm), w przypadku mocowania mechanicznego stosować można płyty o większych wymiarach (1200 x 1000 mm lub 1200 x 2500 mm).


PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUKCJI DACHÓW PŁASKICH Z ZASTOSOWANIEM PIR POWERDECK LUB EUROTHANE


Płyty termoizolacyjne PIR POWERDECK lub EUROTHANE stanowią doskonałe rozwiązanie termoizolacyjne w dachach płaskich typu ciepłego.

Grubość płyt termoizolacyjnych, jaka powinna zostać zastosowana uzależniona jest od obowiązujących wymagań w zakresie ochrony cieplnej oraz energii i komfortu cieplnego, jakie mają zostać osiągnięte przy ich użyciu. Minimalna grubość izolacji wynika z warunku uniknięcia kondensacji powierzchniowej.


Dlatego też, dla dachów wartść współczynnika U wynosić będzie maksymalnie 0,3 W/m K dla nowych 2 budynków mieszkalnych i użyteczości publicznej, a 0,4 W/m K w przypadku budynków modernizowanych. Mając jednak na uwadze oszczędność energii pożądane jest osiągnięcie wartości 2 U poniżej 0,3 W/m K.


Kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody (np. dach, ściana) spowodować może problemy wynikające z ich zawilgocenia.


Czy w danym przypadku występuje ryzyko powstania niedopuszczalnej kondensacji, stwierdzić można w oparciu o obliczenia dokonane przy użyciu programu kalkulacyjnego GLASTA. W niektórych przypadkach może zachodzić potrzeba zastosowania warstwy paroizolacyjnej pomiędzy podłożem a izolacją z płyt, a to celem uniknięcia nadmiernej kondensacji wewnątrz przegrody. Na dobór rodzaju klasy warstwy paroizolacyjnej wpływają różne czynniki, głównie:


 • wilgotność i temperatura wewnątrz izolowanych pomieszczeń;
 • rodzaj powierzchni nośnej dachu;
 • rodzaj materiału termoizolacyjnego.Brak produktów w kategorii.