Drefon

Drefon
ZASTOSOWANIE GEOWŁÓKNINY DREFON

Drogi i ulice dla ruchu lekkiego, średniego oraz ciężkiego - jako separacja i filtracja warstw konstrukcyjnych

Drogi leśne, drogi dojazdowe i technologiczne - jako separacja i filtracja warstw konstrukcyjnych

Stacje benzynowe - zabezpieczenie geomembrany przed uszkodzeniami mechanicznymi

Parkingi - jako warstwa separacyjna, zapobiega powstawaniu kolein przy dużym nasileniu ciężkich pojazdów

Boisko sportowe - zabezpieczenie drenażu

Lotnisko -separacja konstrukcji od gruntu, drenaż i odwodnienie

Budownictwo kolejowe i tramwajowe - separacja konstrukcji, drenaż i odwodnienie

Ochrona nadbrzeża rzek i zbiorników wodnych przed niszczącym działaniem wody

Zabezpieczenie gruntu przed erozją

Systemy drenażowe - zabezpieczenie drenażu przed zanieczyszczeniem gruntu, samodzielne funkcje drenażowe

Drenaże w rolnictwie i ogrodnictwie

Budowa oraz rekultywacja skladowisk odpadów - jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym geomembrany, drenaż składowisk

Dachy płaskie w systemie odwróconym - jako warstwa rozdzielająca i chroniąca izolację przedciwwodną przed uszkodzeniami mechanicznymi


SEPARACJA

Geowłóknina stanowi element separujący poszczególne warstwy konstrukcyjne

Wymiana gruntu staje się zbędna (oszczędność kruszywa)

Wzrasta odporność na szkodliwe działanie wody


OCHRONA

Zapewnia ochronę uszkodzeniami mechanicznymi dla geomembrany oraz innych szczelnych powłok

Jest doskonałym elementem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem mrozu

FILTRACJA

Długotrwałe i stabilne właściwości filtracyjne, dzięki licznym wolnym przestrzeniom występującym w strukturze materiału

Stanowi doskonały element zabezpieczający drenaż przed zamuleniem

Zapobiega erozji gruntu, związanej z wypłukiwaniem drobnych cząstek przez wodę


WŁAŚCIWOŚCI


DREFON posiada bardzo dobre właściwości transportu wody w płaszczyźnie, co pozwala na szybkie jej odprowadzanie poza obręb konstrukcji.


Właściwości Jednostka S
120
S
130
S
150
S
180
S
200
S
225
S
250
S
300
S
350
S
400
S
500
S
600
S
700
D R E F O N
Ciężar powierzchni (gramatura) g/m2 120 130 150 180 200 225 250 300 350 400 500 600 700
Grubość przy
obciążeniu 2 kPa
mm 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,7 4,2 4,7
Wytrzymałość na
rozciąganie CMD/MD
kN/m 7,8/
7,5
8,4/
7,8
9,7/
9,7
12,3/
11,8
14,6/
13,8
15,8/
15,3
17,7/
17,2
21,8/
21,1
26,1/
24,3
29,3/
27,7
36,0/
35,0
46,0/
42,0
52,0/
48,0
Wydłużenie przy sile zrywającej CMD/MD % 80/
80
80/
80
80/
80
80/
80
80/
80
80/
80
80/
80
80/
80
80/
80
80/
80
80/
80
80/
80
80/
80
Wydłużenie przy sile zrywającej CMD/MD kN 1,18 1,25 1,50 1,82 2,19 2,40 2,81 3,50 4,05 4,80 6,10 7,05 8,50
Odporność na przebicie dstatyczne (metoda CBR) mm 21 20 16 14,5 14 13 12 10 8 6 0 0 0
Odporność na przebicie dynamiczne.
Próba przebicia stożkiem
?m 120 120 120 110 100 100 90 80 80 80 70 70 70
Szerokość właściwa
otworów ? 90
l/(m2*s) 130 128 110 100 92 90 83 70 62 58 49 44 40
Współczynnik filtracji
w płaszczyźnie geowłókniny
k przy nacisku 20 kPa
m2/s*10-6 3,1 3,3 4,0 4,6 5,0 5,3 5,8 7,3 8,0 9,0 10, 11,0 12,0
Szerokość rolki m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Długość rolki m 100 100 100 100 100 100 100 80 70 70 50 35 35

DREFON S200

DREFON S200

ZASTOSOWANIE GEOWŁÓKNINY DREFON Drogi i ulice dla ruchu lekkiego, średniego oraz ciężkiego - ja..

6,64 zł Netto: 5,40 zł

DREFON S300

DREFON S300

ZASTOSOWANIE GEOWŁÓKNINY DREFON Drogi i ulice dla ruchu lekkiego, średniego oraz ciężkiego - ja..

8,43 zł Netto: 6,85 zł

Wyświetlanie 1 do 2 z 2 (1 stron)