Dane techniczne

1. DANE TECHNICZNE BLACHODACHÓWKI SPEKTRUM


Szerokość:
 - całkowita: 1175 mm? 5 mm,
 - efektywna krycia: 1100 mm ,
 - fali: 183,3 mm
Długość:
 - dachówki: 350 mm (długość na zamówienie od 280 do 430 mm),
 - arkusza: min. 500 mm, max. 6500 mm
Głębokość:
 - fali: 28 mm,
 - przetłoczenia: 15 mm
Grubość:
 - stal ocynkowana 0,5 mm
Powłoki:
 - poliester: 25 ?,
 - plastisol: 200 ?,
Pochylenie:
 - minimalne połaci 14° (H/L = 1/4)

2. SKŁADOWANIE BLACH


Blachy należy umieścić na podpórkach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią terenu. Dopuszcza się składowanie najwyżej czterech opakowań jedno na drugim, ułożonych pod kątem, przy którym następuje odprowadzenie wody. Zaleca się przechowywaie w zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozów, kwasów, ługu, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza się składowania blach bez przykrycia. W przypadku krótkotrwałego przechowywania pod plandeką (max. dwa tygodnie) należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Jeżeli okres przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, blachy należy umieścić we właściwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. "białej rdzy", a także utratę gwarancji.3. ROZŁADUEK, PRZEMIESZCZANIE BLACH


Podczas przemieszczania arkuszy blach należy zwrócić uwagę, aby nie ciągnąć arkuszy po podłożu, ani też jednego arkusza po drugim. Pozwoli to uniknąć zarysowań.4. DROBNE POPRAWKI I KOSERWACJA


Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie przemieszczania lub montażu należy zamalować farbą zaprawkową. Konserwacja dachu polega na regularnym przeprowadzaniu przeglądu i na zabezpieczeniu ewentualnych uszkodzeń. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę na odkryte krawędzie i złącza.

5. PRZYCINANIE BLACH POWLEKANYCH


Blachy przycina się przy pomocy nożyc wibracyjnych (rozdzieraków typu Nibler), w przypadku małego zakresu cięcia przy pomocy piły lub nożyc do blach. Nie wolno używać szlifierek kątowych i innych narzędzi wytwarzająchych wysoką temperaturę podczas cięcia. Powoduje to natychmiastową korozję ciętych miejsc i utratę gwarancji. Po cięciu i wierceniu należy usunąć bardzo starannie wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienia powierzchni blach.6. MOCOWANIE BLACH


Blachy można montować przy pomocy wkrętów samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych, w zależności od typu łat. Wkręty należy wkręcać przy pomocy wiertarek ze sprzęgłem. Podczas wkręcania należy zwrócić uwagę na ustawienie siły docisku, tak, aby nie powodować miażdżenia podkładki EPDM. Podkładka EPDM powinna nieznacznie wychodzić poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty umieszczamy w środku wgłębienia (w dolnej części fali). Łączenie zakładkowe oraz połączenia dwóch blach najlepiej wykonać przy pomocy szczelnych nitów zrywanych "POP nit".7. CHODZENIE PO BLACHODACHÓWKACH


Podczas chodzenia po arkuszach blachy należy stąpać wyłącznie po wgłębieniach. Chodząc po blachach należy używać wyłącznie miękkiego obuwia, które powinno się wycierać każdorazowo przed wejściem na blachę (szczególnie z opiłków metalu). Montaż należy zorganizować tak, aby jak najmniej chodzić po blachodachówkach.8. WENTYLACJA POŁACI DACHOWYCH


Przed przystąpieniem do ontażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy projekt wentylacji pokrycia. Powietrze powinno swobodnie przepływać od okapu do kalenicy, aby odprowadzać parę wodną. W przypadku niedostatecznej wentylacji spód blach może ulec uszkodzeniu na skutek skraplania się pary wodnej. Właściwa wentylacja w czasie upalnej pogody zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się dachu, a pośrednio pomieszczeń poddasza. W związku z tym należy zawsze używać kontrłat o grubości nie mniejszej niż 25 mm.9. SAMODZIELNY POMIAR DACHU I MONTAŻ BLACH


Hasła reklamowe mówiące o tym, że pomiar i montaż jest prosty nie zawsze są prawdziwe. Polskie konstrukcje dachów często są skomplikowane i należy zwrócić się po pomoc do wykwalifikowanych wykonawców. Jeśli konstrukcja dachu jest prosta, przy podstawowej wiedzy technicznej i po konsultacji z fachowcem można podjąć się samodzielnego pomiaru i montażu. Bardzo pomocne okażą się wówczas gotowe obróbki zamówione w naszej firmie. Pomiary powinny być dokonane w oparciu o wymiary więźby dachowej, ponieważ zwykle wymiary konstrukcji dachu różnią się od wymiarów projektowych.

10. MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ARKUSZY


Długość arkuszy nie jest limitowana możliwościami produkcyjnymi lecz wymogami montażowymi oraz transportem. Stosowanie arkuszy dłuższych niż 6 m jest nie wskazane, gdyż sprawiają one kłopoty przy zdejmowaniu z palety, wciąganiu na dach oraz podczas montażu.


Brak produktów w kategorii.